Privacybeleid inzake gegevensbescherming
van consumenten

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens voor deze site is BEL BELGIUM SA.
Alvorens uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken en ons uw toestemming te geven, raden wij u aan dit Privacybeleid aandachtig door te lezen.

1. De inzet van de bel-groep voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van de consument

Met "persoonsgegevens" (hierna "PG" genoemd) bedoelen we alle informatie over natuurlijke personen die wordt verzameld om ons in staat te stellen deze direct of indirect te identificeren.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van al onze consumenten en om een hechte relatie met u op te bouwen, verzamelt de Groep op verschillende manieren persoonlijke gegevens. U moet verzekerd zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie die u met ons en onze merken uitwisselt.

Onze Groep engageert zich ervoor om uw privacy niet te schenden en voor het transparant en veilig verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens.

Dans le cadre de notre engagement à répondre à vos attentes, nous avons mis en œuvre une politique de protection de la vie privée de nos clients. Cette Politique décrit les conditions dans lesquelles BEL utilise les données personnelles vous concernant.
L'entité responsable du traitement des données personnelles pour ce site est FROMAGERIES BEL SA.

2. Bescherming van de persoonsgegevens van de consument: beginselen

Legitimiteit :

Gegevens worden alleen verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens (ras of etnische afstamming, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksleven, overtredingen, overtuigingen of veiligheidsmaatregelen).

Relevantie en nauwkeurigheid :

Wij zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, en dat zij nauwkeurig, volledig en, indien nodig, bijgewerkt zijn.

Transparantie :

Bij het verzamelen van uw PG wordt u op de hoogte gebracht van alle informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens die op u betrekking hebben, met inbegrip van het doel van het verzamelen.

Beperking van de bewaring :

De PG worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

Toestemming :

Uw toestemming is vereist voordat PG worden verzameld voor doeleinden die op het tijdstip van inzameling zijn gespecificeerd.

Toegang, rechtzetting, verzet :

U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het PG dat op u betrekking heeft, om rechtzetting of verwijdering te verzoeken. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw PG. Zie voor de uitoefening van deze rechten sectie 11 van dit document.

Vertrouwelijkheid & Beveiliging :

De BEL-groep verbindt zich ertoe uw PG zodanig te behandelen dat de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan worden gewaarborgd door de toepassing van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

3. Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op elke verwerking van de website belfoodservice.be en van de entiteiten van Bel Group waarnaar u tijdens het surfen kan worden verwezen.

4. Verzamelde persoonsgegevens

Afhankelijk van het type van onze relatie met u, kunnen wij u vragen om informatie zoals :

5. Moment van verzameling

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw PG zal worden verwerkt, kan de verzameling plaatsvinden op verschillende tijdstippen, waaronder :

6. Doeleinden van verzameling

7. Het delen van uw persoonlijke gegevens

In het kader van ons relatiebeheer sturen wij uw PG door naar interne en externe partijen :

8. Beveiliging

BEL stelt alles in het werk om u via gepaste technische en organisatorische maatregelen te garanderen tegen accidentele of andere vernietiging, accidenteel of ander verlies of wijziging, of niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot uw "PG".

9. Cookies

BEL informeert u dat het tijdelijke "cookies" kan gebruiken die geldig zijn voor de duur van een consultatiesessie van de Site.

Wat is een cookie?

Cookies zijn gegevens die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Ze zijn te onderscheiden door hun unieke identifiers, gekoppeld aan uw computers of telefoons. Deze laatste behoeden u van een slechte ervaring op uw favoriete sites, omdat ze uw acties en voorkeuren onthouden. U hoeft dus niet elke keer uw navigatievoorkeuren in te voeren wanneer u de site gebruikt, zoals locatie, lettertype of taal. Deze "cookies" worden opgeslagen in het geheugen op uw computer. Ze stellen ons niet in staat om u te identificeren; aan de andere kant registreren ze informatie met betrekking tot uw surfgedrag op de Site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging, enz.)
De gegevens die via "cookies" worden verzameld, zijn bedoeld om u te identificeren wanneer u verbinding wilt maken met uw persoonlijke ruimte en om uw verbinding met de site te onthouden.

Hoe gebruiken we ze en waar gebruiken we ze voor?

Hier is een overzichtstabel van de verschillende soorten cookies die we kunnen gebruiken voor de website BelFoodservice.be.

Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van het platform. Ze zijn gedefinieerd om te voldoen aan kritieke servicebehoeften zoals een beveiligde verbinding en privacyvoorkeuren. U kunt deze cookies direct via uw browser goedkeuren/weigeren, maar weigering kan als gevolg hebben dat u niet het volledige platform van de site kan gebruiken.

PHPSESSID

Deze cookies stellen ons in staat het verkeer op de site te analyseren om prestaties te verbeteren. Zij volgen uw surfgedrag op onze site en informeren ons over de inhoud die u het meest interesseert. Dankzij hen zijn wij in staat urelevantere content aan te bieden en de evolutie van ons platform te volgen. Ten slotte stellen deze cookies het in staat om de door jouw ingegeven informatie te onthouden, om te vermijden deze opnieuw te registreren.

_ga
_gat
_gid
bfsBeCook

Met deze cookies leren wij u beter kennen. Ze leggen uw voorkeuren vast en bieden u informatie over uw smaak. Door deze modaliteit niet te accepteren stelt u zich bloot aan het niet hebben van gepersonaliseerde voorstellen of hetherdefiniëren van uw criteria bij elke verbinding.

Tot op heden zijn er nog geen cookies van dit type.

Wij informeren u dat u het opslaan van cookies op uw computer kunt voorkomen door uw browser als volgt te configureren :

Als u andere browserversies gebruikt dan de genoemde: raadpleeg de helpbestanden of de gebruikershandleiding.

10. Gegevensbewaring door bel

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden de PG niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt alle rechten die de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens u toekent.

In dit verband kunt u ten allen tijde toegang vragen tot uw door BEL opgehaalde "PG” en vragen deze te wijzigen door contact op te nemen met onze consumentendienst op het onderstaande adres of door te klikken op de volgende link : www.groupe-bel-com

Bel België
Rue du Panier Vert 70
1400 Nijvel

Ook als uw PG niet accuraat, volledig of up-to-date zijn, kunt u de wijzigingen aanvragen (zelfde contact als hierboven). TU kunt uw recht om bezwaar aan te tekenen ook uitoefenen door contact op te nemen met de consumentendienst op bovenstaand adres. Met name hebt u, zolang de verwerking van de PG op uw toestemming is gebaseerd, het recht uw toestemming ten allen tijde in te trekken om bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Alle verzoeken zullen tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.

12. Aanpassingen

Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen op onze website en nodigen u uit deze regelmatig te raadplegen.